بیمه آتشسوزی پوششی است که خسارات ناشی از وقوع آتشسوزی ، صاعقه و انفجار را که به اموال مورد بیمه وارد میشود جبران میکند.

بیمه گذا میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطراتی همچون : سیل ، زلزله ، طوفان وگردباد، ترکیدگی لوله های آب ، ضایعات ناشی از برف و باران ، اعتصاب و شورش ، سرقت با شکست حرز ، شکست شیشه و …را تحت پوشش این بیمه نامه قرار دهد.

برای مثال شما بیمه گذار محترم میتوانید برای منزل مسکونی خود تنها با پرداخت سالانه 37هزار تومان ، این بیمه نامه را تهیه کرده و در صورت وقوع خسارت تا مبلغ 300میلیون تومان از خسارت را جبران نمایید.که حق بیمه این بیمه نامه بسته به میزان سرمایه میتواند متفاوت باشد.

این بیمه نامه برای محل های کسب و کار از جمله مغازه ، کارگاه ، کارخانه وحتی انبار قابل تهیه میباشد تا شما با آسودگی خاطر به زندگی خود بپردازید و نگران هیچ آسیب و خسارتی به اموال خود نباشید.

باتوجه به میزان حق بیمه پرداختی این رشته که بسیار ناچیز است ، توصیه به تهییه این بیمه نامه در کلیه مراکز و ساختمان ها میشود.