بیمه بدنه خودروی شرکت بیمه البرز کلیه خسارت های وارده به خودروی بیمه شده را تحت پوشش قرار میدهد.اهمیت داشتن این بیمه نامه به این جهت است که شما در صورت وقوع حادثه احتمالی که خود مقصر حادثه باشید بیمه شخص ثالث شما تنها خسارت وارده به طرف مقابل را پرداخت خواهد کرد و خسارت وارد شده به خودروی شما تحت پوشش بیمه شخص ثالث نمیباشد لذا شما میتوانید با پرداخت حق بیمه ناچیز و تهیه این بیمه نامه کلیه خسارت وارد شده به خودروی خود را دریافت نمایید که با توجه به قیمت خودرو در بازار فعلی این کار بسیار معقول میباشد.پس همین الان نسبت به تهیه این بیمه نامه اقدام نمایید تا با امنیت خاطر بتوانید رانندگی کنید

پوشش های اصلی این بیمه نامه عبارتند از : حادثه ، آتشسوزی ، انفجار و سرقت کلی خودرو

با پرداخت مقدار ناچیز حق بیمه اضافی میتوان پوشش های زیر را نیز خریداری نمود:شکست شیشه اتومبیل به تنهایی-پاشیدن اسید رو اتومبیل- خسارت ناشی از حوادث طبیعی- سرقت درجای کلیه قطعات و لوازم- حذف فرانشیز و…